Trochę historii

Spółka Windykator Jacek Osman i Wspólnicy Spółka Jawna w obecnej formie prawnej działa na wschodzie od 2005 roku. Konieczność szerokiego otwarcia się na Wschód i założenia tam przedstawicielstwa wynikła z oczekiwań tych polskich przedsiębiorców, którzy będąc już na nim obecni, potrzebowali pomocy w procesie egzekwowania swoich należności.
W późniejszym czasie spektrum działalności „Windykatora” poszerzyło się na te firmy, które wobec nieznajomości specyfiki wschodniego rynku i jednoczesnej chęci rozpoczęcia swojego biznesu potrzebowały kompleksowego wsparcia na kilku płaszczyznach jednocześnie.

Misje gospodarcze

Po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb Klienta oferujemy pomoc w otwarciu interesów na Wschodzie. Do naszych obowiązków należą wtedy takie działania jak: rejestracja firmy, specjalistyczna rekrutacja kadr, organizacja spotkań biznesowych, poszukiwanie kontrahentów, obsługa logistyczna wraz z zapewnieniem wszelkiego rodzaju tłumaczeń, obsługi prawnej, analizy rynku, itp.

Windykacja należności

W procesie windykacyjnym przeprowadzamy czynności terenowe połączone z negocjacjami, ustaleniem stanu majątkowego dłużnika oraz zebraniem informacji o jego sytuacji prawnej (inne postępowania egzekucyjne, sądowe, administracyjne, itp.).

Obsługa prawna

Naszym Klientom zapewniamy pełną obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania, w tym również w zakresie opiniowania kontraktów handlowych.

W trosce o jakość obsługi prawnej jest ona prowadzona przez prawników ukraińskich specjalizujących się w konkretnych gałęziach prawa.

Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

Tę metodę działania polecamy szczególnie jako element prewencyjny (przed podpisaniem kontraktu). Przy ustalaniu wiarygodności płatniczej potencjalnego klienta, wykorzystujemy zarówno informacje uzyskane drogą urzędową, jak również metodami operacyjnymi.

Gwarantujemy rzetelność pozyskanych informacji, którą możecie Państwo zweryfikować (chętnie okażemy nasze referencje).

Zabezpieczenie transakcji handlowych

W przypadku, gdy nasz Klient podejmuje współpracę z nowym kontrahentem i chce zwiększyć bezpieczeństwo zawieranych transakcji, proponujemy usługę polegającą na zabezpieczeniu kontraktu. W tym przypadku nasi współpracownicy badają możliwości kontrahenta w zakresie ustanowienia różnych rodzajów zabezpieczeń i proponują mu konkretne rozwiązania. Nasze działania charakteryzują się dużą elastycznością; stosujemy nie tylko standardowe sposoby zabezpieczenia roszczeń (hipoteka, gwarancja bankowa), lecz również metody bardziej dostosowane do możliwości kontrahenta.

WINDYKATOR Jacek Osman i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Jagiellońska 60B lok. 5
25-734 Kielce
+48 602 237 139
+48 600 404 268
e-mail: kontakt (at) windykator-osh.pl
© 2017 Wykonanie Krzysztof Kończak