Windykacja należności

Nasza Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń finansowych na każdym etapie postępowania. Skuteczność działań windykacyjnych osiągamy poprzez:

Wymienione powyżej czynności wykonujemy w każdej zleconej nam sprawie.

W trakcie windykacji terenowej staramy się doprowadzić do spłaty należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę sądową. Ponieważ takie rozwiązanie nie zawsze jednak jest możliwe (niezależnie od deklaracji dłużnika), sprawdzamy jego stan majątkowy, jak również zbieramy dokumentację potrzebną do ewentualnego procesu i egzekucji komorniczej.

W razie konieczności skierowania sprawy do sądu, zapewniamy na nasz koszt obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania. Po uzyskaniu orzeczenia bierzemy czynny udział w czynnościach egzekucyjnych wskazując komornikowi składniki majątkowe dłużnika. Na tym etapie (w miarę potrzeb) koordynujemy czynności logistyczne, takie jak transport i załadunek, dozór i przechowywanie zajętych ruchomości oraz pomoc w ich sprzedaży. Współpracujemy z siecią sklepów sprzedających towary pochodzące z egzekucji komorniczej.

W przypadku zbycia przez dłużnika części składowych majątku, obligatoryjnie badamy możliwość złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub tzw. „skargi pauliańskiej”.

Misje gospodarcze

Na życzenie Klienta podejmujemy się również innych zadań związanych z wierzytelnościami. Z uwagi na ich różnorodność i specyfikę, szczegółową ofertę przedstawiamy po bezpośrednim spotkaniu z Klientem.

Ustalanie stanu majątkowego (w zakresie nie objętym koncesją)

Ustalamy stan majątkowy dłużnika i jego możliwości płatnicze. Wykonujemy prewencyjne „wywiady gospodarcze" w celu określenia ryzyka transakcji. Uzyskane przez nas informacje mogą być pomocne do różnych celów, m.in. mogą wspomóc skuteczność egzekucji komorniczej.

Obsługa prawna

Spółka Windykator oferuje kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych. Obsługa prawna świadczona jest we wszystkich dziedzinach prawa. Zawiera ona udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii, projektów umów, uchwał, regulaminów i innych aktów prawnych, a także reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, administracyjnymi czy podatkowymi.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia dotyczące rożnych aspektów windykacji. Uczymy metod sprawdzonych zarówno przez nas, jak też przez naszych Klientów z różnych branż. Podstawą naszych szkoleń są warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów. Istota naszej metody szkoleniowej to uczenie ludzi poprzez doświadczenie:

Nasze szkolenia poprzedzamy analizą potrzeb i specyfiki pracy naszych Klientów, tak, żeby dostosować do nich optymalnie programy zajęć i podsunąć najlepsze w danych realiach rozwiązania.

Konsulting

Pomagamy w tworzeniu działów windykacji wewnątrz firm, naborze i szkoleniu pracowników, tworzeniu procedur windykacyjnych, prewencyjnych itp. Na życzenie Klienta możemy również sprawdzić skuteczność stosowanych przez niego rozwiązań i podjąć się innych, określonych przez niego usług konsultingowych związanych z windykacją, szkoleniami, rekrutacją, itp.

WINDYKATOR Jacek Osman i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Jagiellońska 60B lok. 5
25-734 Kielce
+48 602 237 139
+48 600 404 268
e-mail: kontakt (at) windykator-osh.pl
© 2017 Wykonanie Krzysztof Kończak